O mně

Mgr. Veronika Baláková Ph.D.

Jmenuji se Veronika Baláková (1984), pocházím z Opavy, v současné době ale žiji v Plzni a pracuji v Praze, Plzni a všude tam, kde mě klienti potřebují.

Mgr. Veronika Baláková Ph.D.

Do svých dvaceti let jsem aktivně hrála volejbal a beachvolejbal na republikové úrovni. Vystudovala jsem FTVS UK v Praze, obor Tělesná výchova a Psychologie a úspěšně dokončila PhD. studium na FF UK v Praze.

Převážnou část vzdělání v oblasti Psychologie sportu jsem získala na Glamorgan University ve Walesu, s tamními odborníky jsem stále v kontaktu a konzultuji s nimi některé dílčí problémy či postupy.

Každoročně se účastním odborných konferencí z oblasti psychologie sportu v ČR i v Evropě, kde získávám nové informace a zkušenosti od předních odborníků. Na těchto akcích také sama vystupuji a předávám své zkušenosti z praxe i výsledky svých studií.

Při své práci používám trénink psychologických dovedností (PST), motivační intervence, prvky koučování a KBT (ve výcviku u prof. Jána Praška) a v neposlední řadě také metodu Videotrénink interakcí.

S klienty se potkávám nejen v rámci osobních konzultací v některé z mých kanceláří, ale účastním se také dle domluvy tréninků nebo je doprovázím na soutěžích.

Mgr. Veronika Baláková Ph.D.

Několik let jsem vyučovala Psychologii sportu na FF UK v Praze a FTVS UK v Praze. Působila jsem také ve VSC Victoria. Již několik let jsem hrdým členem a místopředsedkyní Asociace psychologů sportu ČR, pod jejíž záštitou organizuji spolu s kolegy konference PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI. Spolupracuji s Centrem sportovní medicíny v Praze a nově jsem úzce spojena s neziskovou iniciativou Trénujeme s respektem

Mezi mé klienty nepatří pouze špičkoví sportovci, s nimiž spolupráce směřuje k ME, MS či OH, ale také začínající sportovci, pro které je důležitý každý dobře odehraný bod či odběhnutý závod.

Mým cílem je vždy klienty osobně dobře poznat na základě rozhovorů, účasti na tréninku či při soutěži. Při své práci nepoužívám psychologické testy, ale spíš sázím na svou schopnost empatie a své sportovní a trenérské zkušenosti. Pokud je potřeba, přizvu ke spolupráci také rodiče či trenéry klientů.

Odkazy