Členka krajského svazu stolního tenisu a Finalistka soutěžě Díky, trenéry: Seminář pro trenéry stolního tenisu

U Veroniky Balákové jsme absolvovali seminář Sportovní psychologie ve stolním tenise, který byl určen pro trenéry a rodiče pracující s mládeží. Seminář byl velmi zajímavý a přínosný pro všechny zúčastněné. V rámci probíraných témat jsme se dozvěděli, jak pracovat s rodiči svěřenců, jak postupovat, pokud se sejde role rodiče a trenéra v jedné osobě, jak vytvářet příznivé motivační klima na tréninku, jak komunikovat se svými svěřenci, jak regulovat jejich předzápasové stavy a jak je kaučovat během zápasu. Výklad byl doplněn praktickými cvičeními, ukázkami a materiály k probíraným tématům. Veronika dokázala aplikovat poznatky ze sportovní psychologie přímo na stolní tenis a z jejího projevu bylo patrné, že je opravdovým odborníkem ve svém oboru. Všichni jsme si z tohoto semináře odnesli mnoho nápadů a podnětů pro svou další trenérskou praxi.