O mně

Mgr. Veronika Baláková Ph.D.

Veronika Baláková

Jmenuji se Veronika Baláková (1984), pocházím z Opavy, v současné době ale žiji v Plzni a pracuji v Praze, Plzni a všude tam, kde mě klienti potřebují.

Do svých dvaceti let jsem aktivně hrála volejbal a beachvolejbal na republikové úrovni. Vystudovala jsem FTVS UK v Praze, obor Tělesná výchova a Psychologie a úspěšně dokončila PhD. studium na FF UK v Praze.

Převážnou část vzdělání v oblasti Psychologie sportu jsem získala na Glamorgan University ve Walesu, s tamními odborníky jsem stále v kontaktu a konzultuji s nimi některé dílčí problémy či postupy.

Každoročně se účastním odborných konferencí z oblasti psychologie sportu v ČR i v Evropě, kde získávám nové informace a zkušenosti od předních odborníků. Na těchto akcích také sama vystupuji a předávám své zkušenosti z praxe i výsledky svých studií.

Při své práci používám trénink psychologických dovedností (PST), motivační intervence, prvky koučování a KBT a v neposlední řadě také metodu Videotrénink interakcí.

S klienty se potkávám nejen v rámci osobních konzultací v některé z mých kanceláří, ale účastním se také dle domluvy tréninků nebo je doprovázím na soutěžích.

V současné době vyučuji Psychologii sportu na FF UK v Praze, pět let jsem také učila na FTVS UK. Jsem členem a místopředsedkyní Asociace psychologů sportu ČR, pod jejíž záštitou organizuji odborné konference pod názvem PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI. Jsem také reprezentantem pro ČR organizace ENYSSP a již několik let spolupracuji s Centrem sportovní medicíny v Praze.

Mezi mé klienty nepatří pouze špičkoví sportovci, s nimiž spolupráce směřuje k ME, MS či OH, ale také začínající sportovci, pro které je důležitý každý dobře odehraný bod či odběhnutý závod.

Mým cílem je vždy klienty osobně dobře poznat na základě rozhovorů, účasti na tréninku či při soutěži. Při své práci nepoužívám psychologické testy, ale spíš sázím na svou schopnost empatie a své sportovní a trenérské zkušenosti. Pokud je potřeba, přizvu ke spolupráci také rodiče či trenéry klientů.

Odkazy

Rozhovory a články